LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

  • 07 ก.พ. 2567 เวลา 11:39 น.
  • 2,716
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษาจีน ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
    1.1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000.- บาท
    1.2) วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,000.- บาท


2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
    2.1 ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
         คุณสมบัติทั่วไป
         1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
         2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
         3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
         4. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
         5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
         6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         7. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

    2.2 ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาภาษาจีน
         คุณสมบัติทั่วไป
         1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
         2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
         3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
         4. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
         5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
         6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         7. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         1. ปฏิบัติงานสอนควบคู่กับครูชาวต่างชาติและสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี (กรณีตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ)
         2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         3. จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
         5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
         6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
         7. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
         9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
    1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3ใบ
    6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
    7. อื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน

4. กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร
    1. รับสมัครในระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
    2. สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056737058

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 07 ก.พ. 2567 เวลา 11:39 น.
  • 2,716

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^