LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านนากุดสิม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เงินเดือน 5,000 บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.67

  • 02 ก.พ. 2567 เวลา 15:16 น.
  • 3,313
โรงเรียนบ้านนากุดสิม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เงินเดือน 5,000 บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.67

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านนากุดสิม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เงินเดือน 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านนากุดสิม

ประกาศโรงเรียนบ้านนากุดสิม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
จากเงินนอกงบประมาณ(ประเภทเงินอุดหนุน) ปี 2567

ด้วยโรงเรียนบ้านนากุดสิม อำเภอนาดู จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 14009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 1420/ว106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 แนวทางเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ การจ่ายสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
1.1 ครูอัตราจ้าง จำนวน  1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท)
1.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนบ้านนากุดสิม ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 02 ก.พ. 2567 เวลา 15:16 น.
  • 3,313

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^