LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

ก.ค.ศ.ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  • 01 ก.พ. 2567 เวลา 11:46 น.
  • 4,376
ก.ค.ศ.ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เนื่องจากประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบางรายพ้นจากตำแหน่ง ตามหมวด 4 แห่งหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ประกอบกับมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จึงแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 21 เขต ดังนี้

1. ประธานอนุกรรมการ ใน อก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
จาก "นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง" เป็น "นายวีรพล สารบรรณ"
2. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
จาก "นายสมหมาย เทียนสมใจ" เป็น "นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์"
3. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จาก "นายสมพร สุขอร่าม" เป็น "ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล"
4. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
จาก "นายสุวิทย์ ศรีฉาย" เป็น "นายปราโมทย์ แสนกล้า"
5. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จาก "นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก" เป็น "นายมานะ วีระอาชากุล"
6. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
จาก "นายวรรณพล ต่อพล" เป็น "นายอนันต์ พันนึก"
7. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จาก "นายยรรยงค์ เจริญศรี" เป็น "นางเตือนใจ รักษาพงศ์"
4. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
จาก "นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ" เป็น "นายนพพร พิพิธจันทร์"
9. ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
จาก "นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก" เป็น "นายวีระกูล อรัณยะนาค"
10. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
จาก "นายประดับ ศิริสวัสดิ์" เป็น "นายศักดิ์เดช จุมณี"


11. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
จาก "นายศุภชาติ ถนอมมิตร" เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ สุขชาวนา"
12. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
จาก "นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์" เป็น "นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ"
13. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
จาก "นายสุเชาวน์ คิดรอบ" เป็น "นายอำนวย จงนบกลาง"
14. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จาก "นางวิมลมาลย์ รินไธสง" เป็น "นายโกศล สมจินดา"
15. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จาก "นายสัมฤทธิ์ ไวเบีย" เป็น "นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์"
16. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จาก "นายสาโรจน์ โพธิ์เชิด" เป็น "นายบัณฑิต ครุฑางคะ"
17. ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
จาก "นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์" เป็น "นายสุคิด พันธุ์พรม"
18. ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
จาก "นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ" เป็น "นายคณัส แวดระเว"
19. ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จาก "นางสิริศจี จินดามัย" เป็น "นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง"
20. ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จาก "นายสงกรานต์ มาสีจันทร์" เป็น "นายภูวนาท มูลเขียน"
21. ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จาก "นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์" เป็น "นายอำนาจ บุญทรง"

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567
พลตำรวจเอก                    
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลดประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักงาน ก.ค.ศ.
  • 01 ก.พ. 2567 เวลา 11:46 น.
  • 4,376

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^