LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ.ตรีทุกสาขา 4 อัตรา

  • 17 ม.ค. 2567 เวลา 09:14 น.
  • 3,100
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ.ตรีทุกสาขา 4 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ04007/ว1697 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
- วิชาเอก ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
วุฒิการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1) จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) และเตรียมความพร้อมของผู้พิการ
2) พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร ที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการศึกษา ทั้ง 9 ประเภท
3) จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ
4) ให้บริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับผู้พิการ (Transitional Services)
5) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว และชุมชน
6) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการ
7) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
8) ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง หน่วยบริการ 13 แห่ง โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การเรียนโรงพยาบาล
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้าง ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และอายุไม่เกิน 60 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ
1) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างองค์กรหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา (ยังไม่หมดอายุ) ยกเว้น สาขาวิชาเอกขาดแคลน แต่ต้องพัฒนาตนเองให้ได้ซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูภายใน 2 ปีหรือกำลังศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เลขที่ 4645 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 2474685 - 6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 17 ม.ค. 2567 เวลา 09:14 น.
  • 3,100

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^