LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา  สมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2566

  • 14 ธ.ค. 2566 เวลา 23:07 น.
  • 7,298
สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา  สมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา  สมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงาน ซึ่งตำแหน่ง สิทธิประโยชน์ และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
- โรงเรียนวัดเขาปากช่อง
- โรงเรียนบ้านสองพี่น้องฯ
(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
-โรงเรียนบ้านสองพี่น้องฯ
- โรงเรียนบ้านหนองเตียน
-โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์
(3) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
- โรงเรียนบ้านพุตม
(4) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
- โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
- โรงเรียนบ้านอ่างหิน
-โรงเรียนบ้านร่องระกำ
-โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
-โรงเรียนบ้านหนองหงษ์

(รายละเอียดกลุ่มวิซา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ค่าตอบแทน
ตามคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 18,000 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
(5) จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(7) ให้คำแนะนำ และแนะนำการศึกษาและอาชีพผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

ระยะเวลาการจ้าง
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และ จะจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบที่ กพร. กำหนด) และจะพิจารณาจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจะต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพ ากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายอื่น
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทำสัญญาจ้าง)
(11) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น
(12) ไม่เป็นพระ ภิกษุสงย์ หรือสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2538

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิซาเอก
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และในวันจ้างเป็นพนักงานราชการ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องรวมพลคนปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่
20 - 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. และวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 14 ธ.ค. 2566 เวลา 23:07 น.
  • 7,298

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^