LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

สพป.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธ.ค.2566

  • 12 ธ.ค. 2566 เวลา 18:02 น.
  • 8,461
สพป.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.นครนายก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
เพื่อให้การบริหารงานราชการเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน
1.3 ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
1.3.5 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3.6 ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราว่าง ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566)

ก. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรร
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน) กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2. ภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
3. ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
4. ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
5. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รวม 12 อัตรา


1.5 ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ระยะแรกตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกกำหนด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
 2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 2.1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
 2.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
 2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 2.1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 2.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หรือกฎหมายอื่น

 2.1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.3.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศนี้
2.3.2 ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกโดยผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ห้องประชุมท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร 1 ชั้น 2 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 12 ธ.ค. 2566 เวลา 18:02 น.
  • 8,461

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^