LASTEST NEWS

23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน

สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2)

  • 09 ธ.ค. 2566 เวลา 09:54 น.
  • 42,292
สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566

เรื่อง การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 14009/ว 5688 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14009/6 2075 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/388 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
2. แบบสำรวจข้อมูลฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 3 ก.ค.ศ. มีมติกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขๆ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนที่จะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. ได้มีแนวปฏิบัติกรณีดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยมิได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ไว้ในประกาศคัดเลือกของหน่วยงานรวมถึงการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ภายหลังที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรวบรวมเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
โทร. 0 2280 6290
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personobec38@gmail.com


ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 09 ธ.ค. 2566 เวลา 09:54 น.
  • 42,292

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^