LASTEST NEWS

14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู 13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566 

  • 08 ธ.ค. 2566 เวลา 17:13 น.
  • 5,465
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนและครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และครูผู้สอนวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ  04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
     1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีที่ผู้สมัครวุฒิปริญญาตรีผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ 3.1.3 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สอบหมื่นบาทถ้วน)

     1.2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีที่ผู้สมัครวุฒิปริญญาตรีผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ 3.2.3 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สอบหมื่นบาทถ้วน)

     1.3 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

     1.4 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี ของโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Program จำนวน 1 อัตรา โดยคุณวุฒิปริญญาตรีค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1  มีสัญชาติไทย
     2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปีบริบูรณ์
     2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.5  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     
     2.6  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
     2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
     2.10  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
     2.11  ผู้สมัครคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นจึงจะมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้
     2.12  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
     3.1 ครูช่วยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
     3.1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์, 
สาขาวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และมีความชำนาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
     3.1.2  มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
     3.1.3  มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน) หากมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป โดยมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป, TOEFL (ITP) ตั้งแต่ 460 คะแนนขึ้นไป, IELTS ตั้งแต่ระดับ 4.0 ขึ้นไป, CU-TEP ตั้งแต่ 35 คะแนนขึ้นไปหรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 33 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     3.1.4  มีวินัยตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับครูต่างชาติได้

     3.2 ครูช่วยสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     3.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาเอกวิทยาศาตร์ทั่วไป, สาขาวิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา และมีความชำนาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
     3.2.2  มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
     3.2.3  มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน) หากมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป โดยมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป, TOEFL (ITP) ตั้งแต่ 460 คะแนนขึ้นไป, IELTS ตั้งแต่ระดับ 4.0 ขึ้นไป, CU-TEP ตั้งแต่ 35 คะแนนขึ้นไปหรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 33 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     3.2.4  มีวินัยตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับครูต่างชาติได้

     3.3 ครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
     3.3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สาขาวิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา และมีความชำนาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา
     3.3.2  มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
     3.3.3  มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก (ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน) หากมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ขึ้นไปโดยมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC ตั้งแต่ 785 คะแนนขึ้นไป, TOEFL (ITP) ตั้งแต่ 543 คะแนนขึ้นไป, IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป, CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปหรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 63 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     3.3.4  มีวินัยตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับครูต่างชาติได้

     3.4 ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี
     3.4.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกเคมี, สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี, สาขาวิชาการสอนเคมี หรือสาขาวิชาเอกวิศวกรรมเคมี และมีความสามารถด้านการสอนเคมีเป็นภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา
     3.4.2  เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
     3.4.3  มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติได้ในระดับพอใช้ 
(ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน) หากมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     3.4.4  มีความสามารถและความชำนาญเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
     3.4.5  มีวินัยตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5. การรับสมัคร
5.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 4 ถึง 22 ธันวาคม 2566 ได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ในเวลาราชการ) หรือส่งใบสมัครได้ที่อีเมล ersonal.hwn@gmail.com พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการในกรณีสมัครทางอีเมล)

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 08 ธ.ค. 2566 เวลา 17:13 น.
  • 5,465

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^