LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท

  • 27 พ.ย. 2566 เวลา 17:30 น.
  • 1,939
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ประกาศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูด้วยโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 / 2560ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบตัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เดือนละ 10,000 บาท)
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิซาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3- แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (เฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพสภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพี่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เปิผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษหรือกลุ่มคุณวุฒิวิชาภาษาอังกฤษ
3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก สังคมศึกษาหรือกลุ่มคุณวุฒิวิชาสังคมศาสตร์
3.3 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด
3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (เฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
3.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.6 เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน
4.2 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ในระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร

  • 27 พ.ย. 2566 เวลา 17:30 น.
  • 1,939

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^