LASTEST NEWS

14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.กรุงเทพมหานคร​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.ตาก เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา เงินเดือน 9,300 บาท สมัครตั้งแต่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.66

  • 24 พ.ย. 2566 เวลา 06:15 น.
  • 1,447
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา เงินเดือน 9,300 บาท สมัครตั้งแต่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.66

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,300 บาท สมัครตั้งแต่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
     พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน  1  อัตรา  

2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
     พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน  1  อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,300 บาท 

3.  คุณสมบัติทั่วไป
     1)  มีสัญชาติไทย
     2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     4)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
     5)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
     6)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
     7)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
     8)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
     9)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
     10)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
     11)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
     1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           สาขาวิชาดังต่อไปนี้
         - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
         - วุฒิ/สาขา/ที่เกี่ยวข้องกับงานโสต กรณีมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงที่ระบุเบื้องต้น) 
     2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปนี้
         - เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
         - นิเทศศาสตร์
         - วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับงานโสตฯ
     3) สำเร็จการศึกษา ระดับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 แต่สาขาไม่ตรงตามระบุ  แต่มีความสามารถและประสบการณ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio and Visual System) ได้ เช่น
         - ระบบเสียง (Sound System)
         - ถ่ายภาพนิ่ง และ วีดิโอ
         - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)
         - เครื่องฉายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์และวีดีโอ (Projector)
         - อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณภาพ (Video Matrix, Video Distributor, Video Switcher)
         - ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference System)
         - ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (Digital Signage System)
     ให้ใช้ใบรับรองจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการได้
     4) บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ ภายในห้องประชุมต่างๆ
     5) บำรุงรักษา  ตรวจเช็คสภาพ  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด
     6) อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ
     7) ควบคุมสื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้
     8) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 
6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
     1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับได้ที่งานธุรการ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ชุด
     2)  หลักฐานการศึกษา สำเนาผลการเรียน ใบรับรองวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่โรงเรียนกำหนด  จำนวน 1 ชุด
     3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
     4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1  ฉบับ
     5)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1  ฉบับ
     6)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
     7)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สำเนาทะเบียนสมรส  อย่างละ  1  ฉบับ

          ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาตั้งแต่ต้น

7.  การยื่นใบสมัคร
     1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
     2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและ    การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566  ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 24 พ.ย. 2566 เวลา 06:15 น.
  • 1,447

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^