LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พ.ย.2566

  • 30 ต.ค. 2566 เวลา 11:59 น.
  • 3,462
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พ.ย.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
     เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา  

2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
     เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,300 บาท 

3.  คุณสมบัติทั่วไป
     1)  มีสัญชาติไทย
     2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     4)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
     5)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
     6)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
     7)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
     8)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
     8)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
     9)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
     10)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  6 – 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
ลงวันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2566

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ    
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทุกสาขา 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint  
- สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนในเวลานอกราชการได้
- มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ   โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะประกาศสถานที่สอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 30 ต.ค. 2566 เวลา 11:59 น.
  • 3,462

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^