LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 11 ต.ค.66

  • 28 ก.ย. 2566 เวลา 16:49 น.
  • 5,797
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 11 ต.ค.66

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 11 ต.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วยที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นผู้ดูแลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงได้นำบัญชีผู้สอบแช่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแช่งชันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/256. สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565 และมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 อนุมัติให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 5 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ โดยให้นำเอกสารหลักฐาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้รายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
2. ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
3. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
4. ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตั้งวันที่กำหนดได้

หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้ ในกรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญซีแล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566
 
(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรึ เขต 2
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 28 ก.ย. 2566 เวลา 16:49 น.
  • 5,797

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^