LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

  • 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:20 น.
  • 7,142
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีความประสงค์ที่จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
    1.1 ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ครูวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
    1.3 ครูวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
    1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาการศึกษา หรือปริญญาสาขาอื่นที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
    3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือ มีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการครุสภาออกให้

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือก
    3.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    3.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
    3.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
    3.8 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
    3.9 ใบรับรองการผ่านประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

4. การยื่นใบสมัคร
    4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    4.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
    4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 062-302-121 ระหว่าง วันที่ 18-22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:20 น.
  • 7,142

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^