LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ปัตตานี - ผลย้ายครู 2566 สพม.ปัตตานี 26 ก.ย. 2566โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-2 ตุลาคม 2566 26 ก.ย. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-1 ต.ค. 26 ก.ย. 2566ด่วนที่สุด สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.แพร่ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.แพร่ เขต 2 26 ก.ย. 2566สพม.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 รายงานตัว 2 ตุลาคม 2566

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 8,000-11,000.-บาท

  • 14 ก.ย. 2566 เวลา 23:57 น.
  • 4,638
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 8,000-11,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 8,000-11,000.-บาท ตั้งแต่ 18-22 ก.ย.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง)และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT

ด้วยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง)และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับครูอัตราจ้าง โดยมอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้าง เลิกจ้าง การลาของครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT ในสถานศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคหกรรม
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและICT จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานห้องสมุด
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกคหกรรม
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี
- มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT)
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- มีความรู้ความสามารถด้าน ICT สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel) Internet และโปรแกรมกราฟิก
- มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากรโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. หรือสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงก์นี้

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแสบ
 
  • 14 ก.ย. 2566 เวลา 23:57 น.
  • 4,638

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <