LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบ ผอ. - รองผอ.สถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566 22 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน”เข้ม! แก้หนี้ครูฯ หมายหัว"ผอ.สพท."หักเงินเดือนชำระเกิน 30% 22 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.เผยผลวิจัยการใช้งานระบบ ว PA !!! ครูพึงพอใจสูงลิ่ว 21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 07 ก.ย. 2566 เวลา 15:30 น.
  • 8,720
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

ประกาศโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  

ด้วยโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างจากเงินนอกงบประมาณงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ทำหน้าที่ครูผู้สอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก  จำนวน 1 อัตรา  ดังนั้น อาศัย ความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 4522 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง  ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหา
     1.1  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1  มีสัญชาติไทย
     2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
     2.6  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
     2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
     2.10  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
     3.2  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
     3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ  หรือใบอนุญาตประกอบการสอน

4.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ
     4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
     4.2 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
     5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
           ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่  1  กันยายน 2566  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ Facebook (รร.วัดเสนีวงศ์) , เพจ (โรงเรียนวัดเสนีวงศ์) 
     5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและสอบสัมภาษณ์
           ผู้สมัครขอ/ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่  1 กันยายน 2566  ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566  ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การเลือกสรร วันที่ 8 กันยายน 2566 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 กันยายน 2566  ณ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 07 ก.ย. 2566 เวลา 15:30 น.
  • 8,720

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <