LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 19 อัตรา - รายงานตัว 24 สิงหาคม 2566

  • 17 ส.ค. 2566 เวลา 10:28 น.
  • 3,890
สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 19 อัตรา - รายงานตัว 24 สิงหาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 19 อัตรา - รายงานตัว 24 สิงหาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีหนังสือ ที่ ศธ 14230/3361 เรื่อง การเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566

เรียน (กลุ่มวิชา สอบได้ลำดับที่.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีเอกสารประกอบการรายงานตัว จำนวน 1 ชุด
2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 นั้น

โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 อนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตามกลุ่มวิชาเอก ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ จึงให้ท่านไปรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หากไม่ไปรายงานตัว ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
(นางวรางคณา ไชยเรือน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. O 2354 5256เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่ติดรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (หนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ได้เฉพาะกรณีสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ระบุสาขาวิชาเอกฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)8. รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวหน้าตรง (ไม่ติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่ท่นเลือกในวันเดียวกัน หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนดให้ถือว่า สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
 
รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม :: เอกสารแนบ
  • 17 ส.ค. 2566 เวลา 10:28 น.
  • 3,890

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^