LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต 20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 15 ส.ค. 2566 เวลา 12:08 น.
  • 3,956
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ตามที่โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน ตามโครงการจ้างครูสอนทดแทนสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
   ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
   - เงินเดือน 15,000 บาท
   (ระยะเวลาจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง)

2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
   1. ทำหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
   2. สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสารธุรการได้ 
   3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
   3.1 คุณสมบัติทั่วไป
        1. มีสัญชาติไทย
        2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
        3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรม
        7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

   3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
        1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
        2. เป็นผู้จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต/การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

4. การรับสมัคร
   4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงาน 4 กลุ่มบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อได้ที่เบอร์ 086-6081228 , 093-1242537  และ 038-274902

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
 
  • 15 ส.ค. 2566 เวลา 12:08 น.
  • 3,956

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^