LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567 18 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เงินเดือน 12,000.-บาท

  • 13 ส.ค. 2566 เวลา 13:32 น.
  • 1,903
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เงินเดือน 12,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เงินเดือน 12,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท (ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เพศชาย/หญิง
2) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ตามกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานพัสดุ
๒.๒.๑ คุณวุฒิที่ใช้สําหรับการเลือกสรร ต้องเป็นคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ตามสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาการเงินและบัญชี
2.2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint)และโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ
2.2.3 มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และตรงตอ่ เวลาในการทํางาน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2566 (วันสุดท้ายของการรับสมัครสามารถสมัครได้ถึงเวลา 16.30 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 13 ส.ค. 2566 เวลา 13:32 น.
  • 1,903

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^