LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-13 พ.ค.2566

  • 11 พ.ค. 2566 เวลา 20:31 น.
  • 2,135
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-13 พ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-13 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
     
ด้วยด้วยโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง        ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอก    ภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  อัตรา 
อัตราเงินเดือน    15,000 บาท (เงินประกันสังคมร้อยละ 5)
ระยะเวลาจ้าง    22 พฤษภาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 

2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ขอบข่ายงานสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับ   การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้  
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1)  มีสัญชาติไทย
2)  อายุ 22 – 40 ปี
3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน      พรรคการเมือง
6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)  มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน ในกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้


2.3 ขอบข่ายงานสำหรับตำแหน่ง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
1)  ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน
2)  สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน
3)  รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย

3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก   อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร 02-581-6475/084-6886823 ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 11 พ.ค. 2566 เวลา 20:31 น.
  • 2,135

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^