LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สพม.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท 

  • 09 พ.ค. 2566 เวลา 15:54 น.
  • 1,652
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักพัฒนา) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน 9,000.-บาท 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักพัฒนา)

ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง นักพัฒนา จำนวน 4  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1)   สัญชาติไทย
  2)  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่านออกเขียนได้
  3)   เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและอุปนิสัยดี รู้จักกาลเทศะ
  4)   มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน และมีความตั้งใจทำงาน
  5)   มีความประพฤติเรียบร้อย
  6)   หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
  7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  8)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง    อาญาเว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ             ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  9)   ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
  10)   เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาสุขภาพ
  11) เป็นผู้อุทิศเวลาให้แก่การทำงาน

2. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-947-9160 ต่อ 104 ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรได้ เว้นวันหยุดราชการ

4. เอกสารที่ต้องนำมาในวันรับสมัคร
  1)  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ
  2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ
  3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
  4)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน  1  รูป
  5)  ใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าไม่มีโรคประจำตัว จำนวน  1  ฉบับ  
  • 09 พ.ค. 2566 เวลา 15:54 น.
  • 1,652

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <