LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

สพม.เลย หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2566

  • 05 พ.ค. 2566 เวลา 08:53 น.
  • 43,430
สพม.เลย หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.เลย หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง สาขาวิชาเอก และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
           อัตราค่าจ้าง 18,000 บาทต่อเดือน
           1) โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา(มวยปล้ำ) จำนวน 1 อัตรา
           2) โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
           3) โรงเรียนนากอกวิทยาคาร กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
           4) โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

    1.2 พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
           คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป อัตราค่าจ้าง 13,800 บาทต่อเดือน
           1) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จำนวน 2 อัตรา

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
    2.1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
           1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
           4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
           5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
           6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
           8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.2 พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
           1) เป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความชำนาญทางเทคนิคที่ต้องผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเป็นเฉพาะ
           2) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน
           3) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานั้น
           4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
           (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           (8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

   3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           1) พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิซาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งทางคุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ภายในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้าย
           2) พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
           - มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
           - มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
           -ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งไม่ได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ซึ่งต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นใ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
           - มีความรู้ความสามารถ ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
           - มีความรู้ความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้
           - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด
           - มีบุคลิกภาพดี เรียบร้อย
3) มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่
    3.1 ใบประกอบวิชาชีพ หรือ
    3.2 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
    3.3 หนังสือรับรองสิทธิ หรือ
    3.4 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ

4. การรับสมัคร
   4.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • 05 พ.ค. 2566 เวลา 08:53 น.
  • 43,430

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^