LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566

  • 27 มี.ค. 2566 เวลา 10:45 น.
  • 12,559
โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหอวัง

ประกาศโรงเรียนหอวัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ด้วยโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และงานอื่น ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อตำแหน่ง ขอบข่ายงานและรายละเอียดการจ้าง
1.1  ชื่อตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว    
1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน   1   อัตรา
1.3 รายละเอียดการจ้าง
     -  จำนวน  1  อัตรา   
     -  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
     -  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน  45  ปี 
     -  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
     -  มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ( Word / Excel / Power Point ) และโปรแกรมช่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
     -  มีความสามารถในการจัดวางระบบการจัดเอกสารในสำนักงานเพื่อการสืบค้นได้ถูกต้อง
     -  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้
     -  มีความละเอียดและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
     -  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     -  มีสัญชาติไทย 
     -  ผ่านสถานภาพทางการทหาร (การเกณฑ์ทหาร)
     -  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     -  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     -  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ         
     -  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     -  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
     -  หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        
3.  หน้าที่รับผิดชอบ
     -  จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงิน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด
    -  ดำเนินการรับเงิน และออกหลักฐานการรับเงิน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับให้เป็นไป
              ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    -  รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินประกอบด้วย เอกสารรับ/จ่ายเงิน 
    เอกสารชดใช้เงินยืม และเอกสารการเงินอื่นๆ
    -  จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกรอบการจ่ายเงิน
    -  ดูแลระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา
    -  จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
    -  การรับ – ส่งและลงทะเบียนหนังสือราชการ
          -  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
          -  จัดทำและเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
          -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.  การรับสมัคร
     4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหอวัง โทร. 02 512 6000  ต่อ 125  ระหว่างวันที่  20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
  • 27 มี.ค. 2566 เวลา 10:45 น.
  • 12,559

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^