LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 03 มิ.ย. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท 02 มิ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 15 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 2566การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้

โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่ 13-24 มีนาคม 2566

  • 12 มี.ค. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 6,185
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่ 13-24 มีนาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่ 13-24 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ด้วย โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน หมู่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566
งบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.1.9 มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดระยอง 3 คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลปากน้ำ ตำบลนาตาขวัญ และตำบลตาขัน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาปฐมวัย อนุบาลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียน บ้านเขาวังม่าน ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึง 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-031024, O84-0017980 (ผอ.เกรียงศักดิ์) และ 083-5511666 (ครูกาญจนา)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
4.2 สำเนาปริญญาบัตหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.8 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่าย
ครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
4.9 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
** เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก กายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านเขา วังม่านและเพจ Facebook โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน จังหวัดระยอง
 
  • 12 มี.ค. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 6,185

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <