LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 03 มิ.ย. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท 02 มิ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 15 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 2566การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครตั้งแต่บัดนี้-23 กุมภาพันธ์ 2566

  • 18 ก.พ. 2566 เวลา 17:41 น.
  • 14,487
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครตั้งแต่บัดนี้-23 กุมภาพันธ์ 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครตั้งแต่บัดนี้-23 กุมภาพันธ์ 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
3.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3.2 ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน
3.3 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
1.3.6 ปฏิบัติงานในชอบข่ายและบริบทของโรงเรียนประจำ
1.3.7 ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราว่าง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
      - กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาคนตรี จำนวน 1 อัตรา

3.5 คำตอบแทน 18,000
3.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
3.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยนับแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ดูแลนักเรียน โรงเรียนประจำได้

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร้ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
      - กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

3. การรับสมัคร
     วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครตัวยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (ในวัน เวลา ราชการ)
  • 18 ก.พ. 2566 เวลา 17:41 น.
  • 14,487

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <