LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล 6 อัตรา

  • 18 ม.ค. 2566 เวลา 06:08 น.
  • 2,494
ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล 6 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11– 25 มกราคม 2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล
---------------------
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4 - 7 ปีบัญชี 2565 จำนวน
6 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.1 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อมูล(จำนวน 2 อัตรา)
การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ที่ประกอบไปด้วยงานจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติกรอบมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกส่วนงานนำไปดำเนินการ
งานจัดทำมาตรฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) ประกอบด้วยคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) การกำหนดชุดข้อมูลสำคัญ (Critical Data Element : CDE) และการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality) งานด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลและกำหนดแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองข้อมูลคลังข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดทำเส้นทางไหลของข้อมูล(Data flow)
 1.2 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลงานวิทยาการข้อมูล (จำนวน 4 อัตรา)
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ วิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลและออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm) การ
วิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics) งานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จัดทำต้นแบบ (Prototype)เพื่อหาโอกาสและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลวางแผนการจัดหา รวบรวมข้อมูล ประสานและเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงระบบงานจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากไม่สามารถได้จากแหล่งใด ๆ ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.1 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อมูล(จำนวน 2 อัตรา)
 2.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กร ของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.12 ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

4. การรับสมัคร
 4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 4.2 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11– 25 มกราคม 2566 โดยส่ง ประวัติส่วนบุคคล (Resume) ไปที่ E-mail ของธนาคาร recruit_hr@baac.or.th โดยระบุชื่อหัวข้อของการส่ง E-mail
ในการสมัครว่า สมัครงานตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมูล งานวิทยาการข้อมูล หรือ งานบริหารจัดการข้อมูล (สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.jobtopgun.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 18 ม.ค. 2566 เวลา 06:08 น.
  • 2,494

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^