LASTEST NEWS

14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.กรุงเทพมหานคร​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.ตาก เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

((วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา

  • 12 ม.ค. 2566 เวลา 20:26 น.
  • 4,426
((วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา (วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)  ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 3070 /2565
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2566 จำนวน 36 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
         1.1.1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
         1.1.2 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
         1.1.3 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
         1.1.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         1.1.5 นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา
         1.1.6 นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
         1.1.7 พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


    1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ จำนวน 29 อัตรา
         1.2.1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
         1.2.2 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
         1.2.3 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
         1.2.4 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         1.2.5 นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.6 นักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
         1.2.7 นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
         1.2.8 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
         1.2.9 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.10 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.11 นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
         1.2.12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 4 อัตรา
         1.2.13 นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

   รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดสอบทุกตำแหน่งในวันเดียวกัน และโปรดตรวจสอบตำแหน่งที่สมัครว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และตรงตามความต้องการสมัครก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
    2.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
    2.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
    2.4 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
    2.5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้
    2.6 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
    2.7 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
    2.8 ผู้สมัครต้องมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
    2.9 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http:/hr.kku.ac.th เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาปฏิบัติงาน) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566


4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อ และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อตามการชำระเงินเท่านั้น สำหรับคุณสมบัติจะตรวจสอบในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
 
  • 12 ม.ค. 2566 เวลา 20:26 น.
  • 4,426

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^