LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566 22 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน”เข้ม! แก้หนี้ครูฯ หมายหัว"ผอ.สพท."หักเงินเดือนชำระเกิน 30% 22 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.เผยผลวิจัยการใช้งานระบบ ว PA !!! ครูพึงพอใจสูงลิ่ว 21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

((วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา

  • 12 ม.ค. 2566 เวลา 20:26 น.
  • 4,074
((วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา (วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)  ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 3070 /2565
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2566 จำนวน 36 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
         1.1.1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
         1.1.2 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
         1.1.3 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
         1.1.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         1.1.5 นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา
         1.1.6 นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
         1.1.7 พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


    1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ จำนวน 29 อัตรา
         1.2.1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
         1.2.2 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
         1.2.3 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
         1.2.4 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         1.2.5 นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.6 นักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
         1.2.7 นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
         1.2.8 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
         1.2.9 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.10 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.11 นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
         1.2.12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 4 อัตรา
         1.2.13 นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

   รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดสอบทุกตำแหน่งในวันเดียวกัน และโปรดตรวจสอบตำแหน่งที่สมัครว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และตรงตามความต้องการสมัครก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
    2.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
    2.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
    2.4 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
    2.5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้
    2.6 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
    2.7 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
    2.8 ผู้สมัครต้องมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
    2.9 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http:/hr.kku.ac.th เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาปฏิบัติงาน) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566


4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อ และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อตามการชำระเงินเท่านั้น สำหรับคุณสมบัติจะตรวจสอบในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
 
  • 12 ม.ค. 2566 เวลา 20:26 น.
  • 4,074

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <