LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 เม.ย. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567 24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567 24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา สมัคร 9 - 13 ม.ค.2566

  • 10 ม.ค. 2566 เวลา 23:11 น.
  • 1,742
กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา สมัคร 9 - 13 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา สมัคร 9 - 13 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
รับสมัคร :    พนักงานราชการ          

ตำแหน่ง :    ช่างเครื่องสื่อสาร, พนักงานพัสดุ, พนักงานธุรการ และพนักงานทางสาย
เงินเดือน :    10,430 - 11,280 บาท
ประเภท :    เทคนิค และ บริการ
จำนวน :    4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช., ม.ต้น, ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    1. ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
2. ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานพัสดุ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
3. ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานทางสาย เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร
1.1 ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่องสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
1.2 ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
1.4 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
2.1 รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
2.2 เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
2.3 ยกขนพัสดุ จัดระเบียบในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
2.4 ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
2.5 การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
2.6 รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
2.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
3.2 รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
3.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ตำแหน่ง พนักงานทางสาย
4.1 ปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณทั้งที่เป็นสายเคเบิลและสายโทรศัพท์
4.2 ปฏิบัติงานติดตั้งเสาอากาศ หรือจานดาวเทียม
4.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ - ความรู้ทั่วไป - ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ - ความรู้ตามลักษณะ
วิธีการประเมิน : - สอบข้อเขียน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

- ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

- สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล - บุคลิกลักษณะ - การใช้ความรู้ - ท่วงทีวาจา - ปฏิภาณไหวพริบ - ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)
เกณฑ์การประเมิน :    1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 10 ม.ค. 2566 เวลา 23:11 น.
  • 1,742

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^