LASTEST NEWS

14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.กรุงเทพมหานคร​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.ตาก เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท เงินเดือน 23-29 ธ.ค.2565

  • 20 ธ.ค. 2565 เวลา 16:34 น.
  • 1,939
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท เงินเดือน 23-29 ธ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท เงินเดือน 23-29 ธ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จึงประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา โดย กำหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย วิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการชองสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม ศักยภาพ
(6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการชองผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ สอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งชั้น
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา รายละเอียดตำแหน่งว่างและวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้
สิทธิประโยชน์ ครูอัตราจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (เป็นเงินเดือนละ 8,340 บาท ค่าครองชีพ 6,660 บาท
และค่าประกันสังคมร้อยละ 5 บาท เป็นเงิน 750 บาท)
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาได้อีก ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ 1 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้ 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกสรร เป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบัญ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2503 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง มิอาจให้ เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนขุมชนวัดไทรน้อย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม  2565 – 29  ธันวาคม  2565 ในวันเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 11.30 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

ประกาศรับสมัคร 
  • 20 ธ.ค. 2565 เวลา 16:34 น.
  • 1,939

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^