LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567

โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 16 ธ.ค. 2565 เวลา 20:30 น.
  • 2,204
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

ประกาศโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)

ด้วยโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  1120/2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม  2560  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
    สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  1  อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 54  แห่งพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุ 
     2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช      
          
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    
4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     4.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)    จำนวน  1  ฉบับ
     4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 
     4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  1  รูป 
     4.7  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  

5.  การยื่นใบสมัคร
     5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา และกรอกรายละเอียดในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร
     5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ  หากตรวจพบภายหลังว่าใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ จะถือเป็นโมฆะทุกกรณี ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
 
  • 16 ธ.ค. 2565 เวลา 20:30 น.
  • 2,204

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^