LASTEST NEWS

26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567

โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 13 ธ.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 2,510
โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ประกาศโรงเรียนวัดบัวขวัญ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
( งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)

ด้วยโรงเรียนวัดบัวขวัญ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครครูอัตราจ้าง
- ปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย

- วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566 (ต่อสัญญาเป็นรายปี)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   1. มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง
   2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรคการเมือง
   6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    ตําแหน่งครูผู้สอน
    - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ศ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน
    - สามารถสอนระดับชั้นและสอนระดับปฐมวัยได้ และประถมศึกษาได้ทุกวิชา

4. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดบัวขวัญ หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ เพจ โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 13 ธ.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 2,510

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^