LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 13 ธ.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 2,021
โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ประกาศโรงเรียนวัดบัวขวัญ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
( งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)

ด้วยโรงเรียนวัดบัวขวัญ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครครูอัตราจ้าง
- ปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย

- วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566 (ต่อสัญญาเป็นรายปี)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   1. มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง
   2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรคการเมือง
   6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    ตําแหน่งครูผู้สอน
    - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ศ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน
    - สามารถสอนระดับชั้นและสอนระดับปฐมวัยได้ และประถมศึกษาได้ทุกวิชา

4. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดบัวขวัญ หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ เพจ โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 13 ธ.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 2,021

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <