LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปวส. ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ก.พ.2566

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565

  • 17 พ.ย. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 731
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000.-บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
    คุณสมบัติทั่วไป
       1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี
       2) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
       3) ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
       4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
       5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       6) ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
       1) ปฏิบัติงานสอนวิชาดนตรี
       2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       3) จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
       4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
       5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
       6) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
       7) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       9) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
   1) สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ใบ
   5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
   6) อื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน

4. กำหนดการรับสมัครสถานที่รับสมัคร
   1) รับสมัครในระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
   2) สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

6. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
   วัน เวลาที่สอบคัดเลือกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
   1) สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
   2) สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

7. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
   ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

8. การรายงานตัว
   ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

9. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
   1) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (ร้ายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
   2) เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 1
   3) ในกรณีที่ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ผู้ว่าจ้างสามารถไม่ทำสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง


รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 - ไฟล์แนบประกาศรับสมัคร
  • 17 พ.ย. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 731

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^