LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 พ.ย.2565

  • 16 พ.ย. 2565 เวลา 08:01 น.
  • 1,474
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 พ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 พ.ย.2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รับสมัคร :    พนักงานหน่วยงานของรัฐ          
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการจัดการทั่วไป
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    - บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน)
- วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า)
- นิติศาสตร์


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    - วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    - บัญชี
- การเงิน
- บริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    นิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การอุทธรณ์คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงาน การบังคับทางปกครอง การกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ การกำหนดค่าทดแทนและอุทธรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม)


ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
เงินเดือน :    18,000-30,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :    วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต, อุตสาหการ, พลังงาน)


เปิดรับสมัคร :    วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัคร
  • 16 พ.ย. 2565 เวลา 08:01 น.
  • 1,474

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^