LASTEST NEWS

26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 23 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค. - 1 พ.ย.2565

  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 23:23 น.
  • 16,286
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 23 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค. - 1 พ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 23 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค. - 1 พ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนและกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ฉะนั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14004/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/6559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ตำแหน่งพนักงานราชการ
         1.1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
                 ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป
                 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
                 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                 (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
                 (3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
                 (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

                 อัตราว่าง 21 อัตรา ดังนี้
                 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
                 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 6 อัตรา
                 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
                 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
                 กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                 กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                 กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
                 กลุ่มที่ 8 กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
                 กลุ่มที่ 9 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
         ค่าตอบแทน 18,000 บาท
         สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
         ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ

         1.1.2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
                 ชื่อกลุ่มงาน บริการ
                 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
                 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                 (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                 (3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
                 (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

                 อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน ดังนี้
                 1.1 ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าๆปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
                 1.2 ค่าตอบแทน 13,010 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                 1.3 ค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
                 1.4 ค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ

    1.2 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         1.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
                 (1) มีสัญชาติไทย
                 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                 (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2544
                 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราซการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
                 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ทางการศึกษา
                 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
                 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ นี้หรือตามกฎหมายอื่น
                 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
                 (14) ไม่เป็นพระภิกษุสงย์ หรือสามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เพื่อห้ามพระภิกษุสามเณร หรือวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

         1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
                 (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิซาเอกที่ปิดรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                 (2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย) ซึ่งออกโดยคุรุสภา

         1.2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
                 1.2.3.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
                 1.2.3.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง (ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                 1.2.3.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                 1.2.3.4 คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. การรับสมัคร
    2.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
          ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครหรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.ret2.go.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มสันหรือรัดส้นเท่านั้น

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบประกาศ
  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 23:23 น.
  • 16,286

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^