LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ไม่จำกัดวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 

อบจ.ชลบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2565 

  • 09 ก.ย. 2565 เวลา 23:18 น.
  • 20,018
อบจ.ชลบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2565 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

อบจ.ชลบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2565 

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ข้อ 18 และข้อ 18 ประกอบมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 6 ตำแหน่ง 93 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 55 อัตรา
    1)  ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 45 อัตรา
         - เอกภาษาไทย จำนวน 7 อัตรา
         - เอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
         - เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
         - เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
         - เอกสังคม จำนวน 7 อัตรา
         - เอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
         - เอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
         - เอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
         - เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
         - เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         - เอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา

    2) ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) จำนวน 4 อัตรา
    3) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
    4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
    5) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

    พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 กลุ่มงาน 38 อัตรา
    6) ตำแหน่งคนงานทั่วไป
        - (งานสถานีขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
        - (งานประจำรถ) จำนวน 2 อัตรา
        - (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 อัตรา
        - (งานก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา
        - (งานแม่บ้าน) จำนวน 5 อัตรา
        - (งานสวน) จำนวน 6 อัตรา
        - (งานครัว) จำนวน 4 อัตรา
        - (งานทำความสะอาด) จำนวน 8 อัตรา
        - (งานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 5 อัตรา
        - (งานทั่วไป) จำนวน 3 อัตรา
        หมายเหตุ ผู้สมัครมีสิทธิสมัคร์ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 4 ลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้
           1) มีสัญชาติไทย
           2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
           3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
               (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
               (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
               (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
           5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
           6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
           7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นรายละเอียดตามภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้

    2.3 คุณสมบัติต้องห้าม
           พระภิกษุสงข์ หรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัคร ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2501 และข้อความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398-038-42 ต่อ 116 , 038-398-037 หรือทางเว็บไชด์ www.chon.go.th (หัวข้อข่าวบุคลากร)

ประกาศรับสมัคร , ใบสมัคร
  • 09 ก.ย. 2565 เวลา 23:18 น.
  • 20,018

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^