LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567 18 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 09 ก.ย. 2565 เวลา 21:47 น.
  • 5,403
สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักง านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สิทธิประโยยน์ และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
         1.1.1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
         1.1.2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้
                  (1) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
                  (2) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง
                  (3) กลุ่มวิชาเอกฤาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
                  (4) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
                  (5) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
                        รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือท าง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
    1.2 ค่าตอบแทน
          ตามคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 18,000 บาท/เดือน

    1.3 สิทธิประโยชน์
          ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.4 ระยะเวลาการจ้าง
          นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นั้นจะต้องมีผล การปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี ทั้งนี้ การจ้างดังกล่าวถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
          (1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3o แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          (2) มีสัญชาติไทย
          (3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
          (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพสภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (7) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          (9) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามณร นักพรตหรือนักบวช
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           2.2.1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการปกครองการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือปริญญาทางศิลปศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยต้องสำเร็จและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร
           2.2.2 ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                     (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัคร ดังนี้
                     - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปีต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                     - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C และให้แนบหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย

3. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร
  • 09 ก.ย. 2565 เวลา 21:47 น.
  • 5,403

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^