LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

สพป.ตาก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.ย.2565

  • 07 ก.ย. 2565 เวลา 21:42 น.
  • 4,853
สพป.ตาก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ตาก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.ย.2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.ตาก เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับพนักงานราชการ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน
          - กลุ่มงานบริหารทั่วไป
            ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานการสอน การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และมีการบูรณาการงาน ทั้ง 3 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้
             (1) ด้านการจัดการเรียนรู้
             (2) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
             (3) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
             อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
             สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
             ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีภาระงานซึ่งจำเป็น ต้องต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ จะดำเนินการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

    1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
          - กลุ่มงานบริหารทั่วไป
             ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
             ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมี ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ ๆ ที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหาร งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

             อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
             สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
             ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีภาระงานซึ่งจำเป็น ต้องต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ จะดำเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เลือกสรร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
           2.1.1 มีสัญชาติไทย
           2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
           2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
                      (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
                      (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                      (3) โรคยาเสพติดให้โทษ
                      (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                      (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามที่ ก.พ. กำหนด
           2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
       2.2.1 ตำแหน่งครูผู้สอน
                 2.2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                 2.2.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา
                 2.2.1.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546
                 2.2.1.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย คุรุสภาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัคร

       2.2.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
                 2.2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                 2.2.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารทักขิเณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน5 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
          (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          (3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          (4) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
          (5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดยคุรุสภาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่ง ครูผู้สอน)
          (6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนา จํานวน 1 ฉบับ

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร คนละ 300 บาท (สามร้อย บาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรับสมัคร
  • 07 ก.ย. 2565 เวลา 21:42 น.
  • 4,853

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^