LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567 18 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5- 9 กันยายน 2565

  • 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:36 น.
  • 14,078
สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5- 9 กันยายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5- 9 กันยายน 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน
          1.1.1 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
                  (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
                  (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                  (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                  (4) จัดทําแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
                  (5) จัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนและดําเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
                  (6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
                  (7) ให้คําแนะนําและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน
                  (8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
          1.1.2 อัตราว่างและสาขาวิชาเอก จํานวน 12 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
          1.1.3 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
          1.1.4 ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และตามระเบียบที่หน่วยงานราชการกําหนด
          1.1.5 ระยะเวลาการจ้างและเงื่อนไขการจ้าง จะทําสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้รับการโอนเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ 4 ปี ระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากประเมินผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยต่ํากว่าระดับดี สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด สําหรับการจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป จะจ้างเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นั้นต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าระดับดี
          1.1.6 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                  1) ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                  2) เมื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
                  ทั้งนี้การจ้างพนักงานราชการตามประกาศนี้ ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสถานสภาพเป็นลูกจ้างประจําหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจําหรือข้าราชการต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่ส่วนราชการกําหนด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้
               1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               2) วัณโรคในระยะติดต่อ
               3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               4) โรคติดยาเสพติด
               5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
               6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น ที่ถูกสั่งหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ
               7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
               8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
               9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               10) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
               11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
               12) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายอื่น
               13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
               14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
          ตําแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
          1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
          2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ทั้ง 2 ประเภท คือ
              2.1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
              2.2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5- 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียง กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก เดียว และผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

ประกาศรับสมัคร ภายใน วันที่ 26 สิงหาคม 2565
รับสมัคร วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 กันยายน 2565

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
- โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กันยายน 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565
รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้าง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณและได้รับการโอนเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
รายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิกลุ่มวิชา การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
( แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

ที่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก - อัตรา - สถานศึกษา - อําเภอ 
1) ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ อําเภอโนนนารายณ์
2) เกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ อําเภอชุมพลบุรี
3) วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านทุ่งโก อําเภอท่าตูม
4) พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านน้ําสร้าง-นางเภา อําเภอรัตนบุรี 
5) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านแสนสุข อําเภอชุมพลบุรี
6) ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม อําเภอโนนนารายณ์, โรงเรียนบ้านบุผาง อําเภอท่าตูม, โรงเรียนบ้านแคนน้อย อําเภอสนม
7) คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อําเภอชุมพลบุรี, โรงเรียนบ้านค้อ อําเภอโนนนารายณ์
8) สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม อําเภอรัตนบุรี
9) คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง อําเภอโนนนารายณ์

รวม 12 อัตรา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:36 น.
  • 14,078

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^