LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

โรงเรียนวัดโคกตะเคียน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่ 22-26 สิงหาคม 2565

  • 20 ส.ค. 2565 เวลา 16:47 น.
  • 4,342
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่ 22-26 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดโคกตะเคียน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่ 22-26 สิงหาคม 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดโคกตะเคียน

ประกาศโรงเรียนวัดโคกตะเคียน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดโคกตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
    1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดโคกตะเคียน จำนวน 1 อัตรา ในสาขากลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1.1.1 อนุบาล
          1.1.2 อนุบาลศึกษา
          1.1.3 การอนุบาลศึกษา
          1.1.4 การศึกษาอนุบาล
          1.1.5 ปฐมวัย
          1.1.6 ปฐมวัยศึกษา
          1.1.7 การปฐมวัย
          1.1.8 การศึกษาปฐมวัย
          1.1.9 การปฐมวัยศึกษา
          1.1.10 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
          1.1.11 สาขาววิชาการศึกษาปฐมวัย
          1.1.12 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
          1.1.13 หลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัย
          1.1.14 การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
          1.1.15 การสอนปฐมวัย
          1.1.16 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรง ตามข้อ 1.1-1.15
    1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,000 บาท โดยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครตามข้อ 1.1.1 - 1.1.15
    2.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ครู 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
    2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบ คัดเลือกสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.086-292-7012 , 080-713-0084


สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-292-7012 (ผอ.วีระวัฒน์) , 080-713-0084 (ครูดาหนาน) , 084-397-6001 (ธุรการโรงเรียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม หรืออ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่
 
  • 20 ส.ค. 2565 เวลา 16:47 น.
  • 4,342

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^