LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

กองทัพอากาศ รับสมัคร (ชาย,หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

  • 14 ส.ค. 2565 เวลา 11:06 น.
  • 6,445
กองทัพอากาศ รับสมัคร (ชาย,หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กองทัพอากาศ รับสมัคร (ชาย,หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ
เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะ
ที่สำคัญและเร่งด่วน

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ประเภทบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 อัตรา
1.2 ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 11 อัตรา
1.3 ประเภททหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 2 อัตรา
1.4 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ต้องมีคุณวุฒิและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.1.2 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ พ.ศ.2563 ตามผนวก ข
2.1.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
2.1.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.1.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.1.9 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ
2.1.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
2.1.11 ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกำหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ค
2.1.12 คุณสมบัติตามข้อ 2.1.2, 2.1.3, 2.1.9, 2.1.10 และ 2.1.11
ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวไม่มีการตรวจซ้ำอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะด้านคุณวุฒิ
2.2.1 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งตามข้อ 1.1 ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาวิชาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
2.2.2 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งตามข้อ 1.2 และ 1.3 ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีคุณวุฒิในสาขาวิชาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
2.2.3 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งตามข้อ 1.2 และ 1.3 ที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
2.2.4 ผู้สมัครสอบตามข้อ 2 .2 .1 และ 2 .2 .2 ต้องมีคุณ วุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณ วุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555,หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และที่สำนักงาน ก.พ.แก้ไขเพิ่มเติม(สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณ วุฒิทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ
2.2.5 ผู้สมัครสอบตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
2.2.6 ผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาที่คุณวุฒิไม่ตรงตาม ข้อ 2.2.4 ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบประสานกับสถานศึกษา เพื่อขอเอกสารยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาที่สำเร็จว่ามีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร โดยให้นำมาแสดงแก่คณะกรรมการ ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
2.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม
2.3.1 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามผนวก ก
2.3.2 นายทหารประทวน สังกัดกองทัพอากาศ ที่สมัครสอบในตำแหน่งตามข้อ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.2.1 เป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพอากาศ มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีและไม่เกิน 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540)
2.3.2.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีก่อนบรรจุเข้ารับราชการ หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งได้รับการบันทึกคุณวุฒิการศึกษาในสมุดประวัติรับราชการแล้ว (นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565โดยคิด 365 วัน เป็น 1 ปี)
2.3.2.3 มีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(นับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยคิด 365 วัน เป็น 1 ปี)
2.3.2.4 มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศในรอบเมษายน 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2.3.2.5 ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทำความผิด(งดบำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่งในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (รอบตุลาคม 2562 - เมษายน 2565) ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ได้กระทำความผิดก่อนวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย แล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคำสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน กรณีกระทำความผิด (ถูกงดบำเหน็จรอบเมษายน 2565 แต่ยังไม่ได้ออกคำสั่งให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ)
2.3.2.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือสำรองราชการหรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก
2.3.2.7 เมื่อสอบผ่านการสอบคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการฝึกและศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศกำหนด
2.3.2.8 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้สมัครสอบได้
2.3.3 พนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่สมัครสอบในตำแหน่งตามข้อ 1.2 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.3.1 เป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2547)
2.3.3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ ตัดค่าตอบแทน, ลดค่าตอบแทนหรือไล่ออก ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวน รวมถึงกรณีที่ได้กระทำความผิดก่อนวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายแล้วถูกสอบสวนจนได้ข้อยุติ โดยมีคำสั่งลงโทษทางวินัยตั้งแต่ ตัดค่าตอบแทน, ลดค่าตอบแทนหรือไล่ออก (แต่ยังไม่ได้ออกคำสั่งให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ)
2.3.3.3 มีเวลาปฏิบัติงานในหน่วยเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับตั้งแต่วันออกคำสั่งจ้างถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยคิด 365 วัน เป็น 1 ปี)
2.3.3.4 มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกัน (รอบตุลาคม 2564 และเมษายน 2565) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2.3.3.5 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้สมัครสอบได้
2.3.4 ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ ที่สมัครสอบในตำแหน่งตามข้อ 1.3 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.4.1 เป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2547)
2.3.4.2 มีเวลารับราชการทหารในกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศไม่น้อยกว่า 2 ปี(ปลดออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ก่อนวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565)
2.3.5 ผู้สมัครสอบที่เป็นบุคคลทั่วไป เป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี(เกิดปี พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2547)
2.3.6 ผู้สมัครสอบตำมข้อ 2 .3 .3 และ 2 .3 .5 ที่เป็นเพศชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ดังนี้
2.3.6.1 ทหารกองหนุน ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.) ซึ่งได้รับแบบ สด.8 หรือ สด.3
2.3.6.2 ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ที่ผ่านการรับราชการทหารในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ซึ่งได้รับแบบ สด.8 หรือ สด.3 หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการที่ปลดประจำการก่อนวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
2.3.6.3 ทหารกองเกินห รือทหำรกองหนุ น ประเภทที่ 2 ชั้นที่ 2ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ซึ่งได้รับแบบ สด.43หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก ที่แสดงว่าไม่ต้องเข้าเป็นทหารกองประจำการ

3. กองทัพอากาศไม่รับสมัคร ผู้มีลักษณะ ดังนี้
3.1 พระภิกษุหรือสามเณร ซึ่งไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการได้ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538
3.2 ผู้สมัครสอบชายที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ดังนี้
3.2.1 ทหำรกองป ระจำกำร (ทหารเกณฑ์) ที่ป ลดจำกกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 หลังวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
3.2.2 ทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ.2566
3.2.3 ทหารกองเกินที่อยู่ระหว่างขอผ่อนผันเข้ารับเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
3.2.4 ทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ (เข้าเป็นทหารเกณฑ์)ในปี พ.ศ.2565
3.2.5 ผู้สมัครสอบชายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2.3.6

4. การสมัครสอบ
4.1 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online ด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำแนะนำขั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์0 2534 0036

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 14 ส.ค. 2565 เวลา 11:06 น.
  • 6,445

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^