LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สพม.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

(อย่างเป็นทางการ) สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบ ภาค ก ปี 2565 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 21 มิ.ย.-11 ก.ค.2565

  • 14 มิ.ย. 2565 เวลา 23:17 น.
  • 9,797
(อย่างเป็นทางการ) สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบ ภาค ก ปี 2565 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 21 มิ.ย.-11 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

( อย่างเป็นทางการ ) สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบ ภาค ก ปี 2565 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 21 มิ.ย.-11 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ นร 1014/ว 12 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1

2. วิธีดำเนินการ
    2.1 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบและจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไปทั้งนี้ จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด
    2.2 การดำเนินการสอบ
         (1) สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 15 ศูนย์สอบ คือ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
         (2) กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะสมัครสอบ มีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
         (3) กรณีผู้สมัคสอบไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ข้อมูลการสมัครสอบของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


3. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565" ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565" ไม่เว้นวันหยุดราชการคลิกที่นี่ เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

 
เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร สอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565 ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
  • 14 มิ.ย. 2565 เวลา 23:17 น.
  • 9,797

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <