LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65 09 ส.ค. 2565รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษ 16-18 พ.ย.65 เฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท สมัคร 11 - 22 เมษายน 2565

  • 14 เม.ย. 2565 เวลา 00:22 น.
  • 3,334
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท สมัคร 11 - 22 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท สมัคร 11 - 22 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

     ด้วย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive Engish Program) และห้องเรียนพิเศษ (World Class Standard School) จำนวน 5 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกและรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน  5  อัตรา ในสาขากลุ่มวิชาเอก ดังนี้
          1.1.1 ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
          1.1.2 สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          1.1.3 ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
          1.1.4 ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
          1.1.5 ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
    2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน พ.ศ.2565

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
    4.1 สำเนาวุฒิบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    4.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
    ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนและต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย และทาง Facebook: โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
    ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน และการสาธิตการปฏิบัติการสอน คะแนนเต็ม 50 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ เจคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
    ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า

9. การประกาศผลการคัดเลือก
    โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย และทาง Facebook: โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

10. การดำเนินการจ้าง
    ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(นายเอลวิส โคตรชมภู)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ที่อยู่: 239 ถนน มิตรภาพ ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042 411 051

ดาวน์โหลดรายละเอีดยประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 14 เม.ย. 2565 เวลา 00:22 น.
  • 3,334

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^