LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ประชาสัมพันธ์ !! สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

  • 28 ธ.ค. 2564 เวลา 09:31 น.
  • 6,759
ประชาสัมพันธ์ !! สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประชาสัมพันธ์ !! สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1210.118/ 7302 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง การสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.
เรียน หัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา (ขึ้นตรง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 1 ฉบับ

        ด้วย สำนักงาน กศน. จะดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. ดังนี้
        1. การคัตเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
        2. การคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงชลา (อำภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)
        3. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 3. (2) 

        สำนักงาน กศน. ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ทั้ง 3 ประเภท ดังกล่าวข้างตันให้บุคลากรในสังกัดที่มีความประสงค์สมัครสอบทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์)
รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน
เลขาธิการ กศน.


กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2
โทร. 02282 2159
โทรสาร 0 2282 6898


การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน.

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
    1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
    2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากร อิสลามศึกษา ตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. 
    ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
    3) มีภาระงานการสอน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ 6 คาบต่อสัปดาห์
    4) ในวันสมัครยกเว้นให้ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน แต่ในวันบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 28 ธ.ค. 2564 เวลา 09:31 น.
  • 6,759

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <