LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2564สพฐ.ชี้โควิดเป็นเหตุปรับข้อสอบเข้าม.1และม.4 20 ม.ค. 2564“อัมพร” ชี้ !!! ร.ร.ให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ แต่ครูต้องประเมิน นร.รายคน  20 ม.ค. 2564ครูค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา  20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ 20 ม.ค. 2564วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง ระหว่างวันที่ 19-29 มกราคม 2564 20 ม.ค. 2564นายกฯ สั่งหารือเงินช่วย ขรก. พนง.รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ เหมือน “เราชนะ” 19 ม.ค. 2564ข้าราชการ - รัฐวิสาหกิจ - ลูกจ้างรัฐ เฮลั่น ! บิ๊กตู่ เตรียมให้เงินช่วยเหมือนโครงการเราชนะ 19 ม.ค. 2564สช.เพิกถอนใบอนุญาต 'รร.นอกระบบ'ในกทม.609แห่ง 19 ม.ค. 2564การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา 

  • 25 พ.ย. 2563 เวลา 21:27 น.
  • 5,150 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา 
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,000 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง จำนวนอัตรา และลักษณะงานโดยสังเขป
    ชื่อตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,000 อัตรา ประกอบด้วย
     1.1 ประชาชนทั่วไป ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 250 อัตรา
        ดำเนินการเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) ดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับในพื้นที่และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
    1.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 250 อัตรา
        ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายตำบลในพื้นที่ที่ดีรับมอบหมายและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
    1.3 บัณฑิตจบใหม่ ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน จำนน 500 อัตรา
        ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID จัดเก็บข้อมูล Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.) และร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายตำบลในพื้นที่ที่ดีรับมอบหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดและผู้รับจ้างต้องทำงานในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และผ่านการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
        1) มีสัญชาติไทย
        2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบหกปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบปี
        3) มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่รอยต่อที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    2.2.1 ประชาชนทั่วไป
        1) เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
        2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
        3) เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
        4) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับในพื้นที่ได้
        5) สามารถปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
    2.2.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
        1) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
        2) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
        3) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office E-mail และ Social Media ได้ดี
        4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
    2.2.3 บัณฑิตจบใหม่
        1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขาที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2562)
        2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือตำบลใกล้เคียง
        3) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้
        4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
        5) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office E-mail และ Social Media ได้ดี

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่พิจารณาการสมัครและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบพบภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป

5. การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 
1) สมัครด้วยตนเอง 
   - งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2) สมัครทางออนไลน์
   - เว็บไซต์ http://hrm.vru.ac.th/index.html

สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร งานบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0-2909-1434 และ 0-2909-3027 

รายละเอียดเพิ่มเติม

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^