LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2561ประกาศแล้ว! วันเวลา และสถานที่สอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2561 เช็ครายละเอียด 20 มิ.ย. 2561โหลดฟรี!! สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูฯ โดยยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม 20 มิ.ย. 2561ผ่าตัดใหญ่ไทยใช้9แสนล้านจัดการศึกษา 19 มิ.ย. 2561รมว.ศึกษา ประกาศล้างบางข้าราชการ ‘โกงอาหารกลางวันเด็ก’ 19 มิ.ย. 2561สรุปอัตราว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย กศจ.กาฬสินธุ์ (ดูเป็นข้อมูลก่อนประกาศจริง) 19 มิ.ย. 256121 คำถาม 21 คำตอบ สำหรับ ว.21 19 มิ.ย. 2561เปิดศึก!! ผอ.ร.ร. ‘รัฐ-เอกชน’ ซัดกันนัว แย่ง น.ร.อุตลุต ถึงขั้น ‘ไม่มองหน้า’ 19 มิ.ย. 2561สพฐ. แจงทางเลือกอบรมครู มีหลายช่อง-เล็งรวมหลักสูตรดีเสนอ ก.ค.ศ. ขอวิทยฐานะได้ 18 มิ.ย. 2561แก้แล้ว! สพป.อุดรธานี เขต 1 เพิ่มสอบข้อเขียน พนักงานราชการครู 15 อัตรา (จากเดิมสัมภาษณ์อย่างเดียว) 18 มิ.ย. 2561สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัคร25-29มิ.ย.2561

“คลัง” ออกระเบียบห้ามรับลูกจ้างชั่วคราว - ไม่ให้ขึ้นเงินเดือน

  • 23 พ.ค. 2561 เวลา 11:45 น.
  • 13,474 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
“คลัง” ออกระเบียบห้ามรับลูกจ้างชั่วคราว - ไม่ให้ขึ้นเงินเดือน
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

'คลัง' ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน

กระทรวงการคลังออกระเบียบการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ระบุให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องจ้างต้องขออนุญาตคลังก่อน และจ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ และอัตราค่าจ้างไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง-วุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ลงนามในหนังสือถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยระบุว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้มีระเบียบเกี่ยวกับการนำเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังคนส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 และ ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญในข้อ 4 ที่ระบุว่า “ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

กรณีได้ดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไว้เป็นการเฉพาะ ให้ส่วนราชการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างต่อไปได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกหรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้างให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างนั้น

ข้อ 5 ในกรณีส่วนราชการมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานหรือลูกจ้างให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน โดยต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ 6 ระยะเวลาการจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ หรือตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุญาต สำหรับอัตราค่าจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ข้อ 7 ให้ส่วนราชการรายงานการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ทั้งจำนวนอัตราและจำนวนงินค่าจ้างให้กรมบัญชีกลางทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นระยะเวลาการจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง โดยให้รายงานภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว”

ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวนี้ ได้กำหนดว่า “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำสั่งคลัง

และกำหนดว่า “พนักงานหรือลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีลักษณะเดียวกัน

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป


ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.10 น.
 

ถึงคราวโรงพยาบาลรัฐล่มสลาย! “คลัง” ออกระเบียบห้ามรับลูกจ้างชั่วคราว - ไม่ให้ขึ้นเงินเดือน

ด่ายับ! “คลัง” ออกระเบียบให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงรับลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน เงินเดือนห้ามเกินค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง - วุฒิ และจะไม่ปรับขึ้นให้ด้วย เพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” ซัดแรงบ้าหรือเปล่า ถึงออกประกาศถอยหลังลงคลองไปกว่า 20 ปี นัดโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศเริ่มจากขึ้นป้ายไว้อาลัย แต่งชุดดำ หากยังไม่ฟังจัดม็อบแน่ ด้านเพจ “Drama-addict” ชี้เห็นภาพโรงพยาบาลต่างจังหวัดล่มสลายลอยมาแต่ไกลเลย แล้วบุคลากรจะรั่วไปเอกชนหนักกว่าเดิม
       
       วันนี้ (22 พ.ค.) ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากในข้อ 4 ระบุว่า ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กรณีได้ดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไว้เป็นการเฉพาะ ให้ส่วนราชการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างต่อไปได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกหรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้างให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างนั้น
       
       ข้อ 5 ในกรณีส่วนราชการมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานหรือลูกจ้างให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน โดยต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
       
       ข้อ 6 ระยะเวลาการจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ หรือตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุญาต สำหรับอัตราค่าจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
       
       ข้อ 7 ให้ส่วนราชการรายงานการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ทั้งจำนวนอัตราและจำนวนงินค่าจ้างให้กรมบัญชีกลางทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นระยะเวลาการจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง โดยให้รายงานภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว”
       
       ระเบียบดังกล่าวได้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในหลายเพจ เช่น "ชมรมแพทย์ชนบท" ระบุว่า “กระทรวงการคลังช่วยเรียกแขกคนอยากเลือกตั้ง
       
       รัฐบาลนี้ถ้าทางจะบ้าเต็มทน ปากบอกจะปฏิรูป แต่ล่าสุดจะทำสิ่งที่เค้าปฏิรูปมาแล้วให้ถอยหลัง นอกจากจะกำลังพยายามแก้กฏหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ถอยหลังเข้าคลอง โดยให้ประชาชนร่วมจ่ายไม่พอ ล่าสุด กระทรวงการคลังยิ่งบ้าจี้ ออกหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลรัฐบาลถอยลงคลองกลับไปปี 2544 หรือเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ให้การจ้างลูกจ้าง รวมไปถึงวิชาชีพต่างๆ แต่ละคนเพิ่ม ไม่ว่าจะจากเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง ต้องไปขอจากกรมบัญชีกลาง และห้ามเพิ่มเงินเดือน ไม่ได้สักคน คงจะเหมือนสมัยก่อนจะจ้างใครสักคนต้องขอล่วงหน้าก่อน 1 ปีงบประมาณ ขอบอกตามตรงว่าแม่......มึงบ้าไปรึเปล่า
       
       สมองมีแต่ก้อนมันๆ ใช่ไหม ขอให้ญาติพ่อแม่พี่น้องพวกมรึงมาป่วยแถวโรงพยาบาลรัฐ คนเข็นเปลไม่พอ พยาบาลไม่พอ รอให้ตายก่อนแล้ว ค่อยอนุมัติให้มาจ้างเข็นศพญาติพวกมรึงละกันนะ ที่สำคัญ จริงๆ ก็ต้องโทษตั้งแต่ปลัดคนก่อน ที่ยอมตกเป็นทาสเขาถึงกับยอมเอาอิสรภาพการจ้างงาน ที่ทำให้โรงพยาบาลรัฐบริหารการจัดการภายใต้ภาระงานที่เพิ่มขึ้นมหาศาล จนวันนี้โรงพยาบาลรัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน จนก้าวหน้าไปมากมาย แต่ปลัดคนที่แล้วอยากแก้ระเบียบเงินบำรุงให้หน่วยบริหารเป็นหน่วยบริการเพื่อให้เบิกค่าตอบแทนได้ แล้วยอมให้กระทรวงการคลังผูกเงื่อนไขเรื่องการจ้างงาน จนวันนี้เค้าเอาโซ่ตรวนมาพันธนาการ จนถึงปลัดคนใหม่นี้ต้องยอมตาม แต่ที่ต้องโทษมากที่สุด คือ รัฐมนตรีคนนี้แหละ เพราะปลัดทั้ง 2 คน ก็อยู่ใต้รัฐมนตรีที่ไม่รู้เรื่องห่.....อะไรเลย ทำเป็นแต่เปลี่ยนโลโก้ใหม่
       
       อะไรกันงานมากขึ้นจ้างคนไม่ได้ คนลาออกจะจ้างต้องขอตกลงกรมบัญชีกลางก่อน ค่าตอบแทนก็นิดเดียวไม่ให้เพิ่มอีก นี่กะจะให้กำลังคนที่รัฐผลิตมาไปให้เอกชนใช่ไหม กะจะทำลายโรงพยาบาลรัฐกันอย่างนี้เลยใช่ไหม กะจะให้บุคลากรที่รัฐผลิตได้ไปปรนเปรอให้โรงพยาบาลเอกชนฟรีๆ ใช่ไหม
       
       ได้เลยครับมาลองดูกัน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐบาลทั้งประเทศ เริ่มจากขึ้นป้ายไว้อาลัย แต่งชุดดำกัน หากรัฐบาลยังไม่เห็นยังไม่ได้ยิน คงต้องนัดกันเตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆ ไปสมทบกับคนที่อยากเลือกตั้งแล้วแหละครับ อยากบอกว่าคนอื่นอาจจะกลัวพวกมรึง แต่พวกกรูไม่กลัวมรึง”
        
       
       ส่วนเพจ “Drama-addict” ระบุว่า “ไหนรัฐบาลบอกจะปฏิรูปนู่นนี่นั่น .... ข่าวนี้ออกมานี้ รพ. ทั่วประเทศ ซีดกันหมดเลยนะ เพราะการใช้งบของ รพ. ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว มันคือการแก้ปัญหาคนขาดของ รพ .ทั่วประเทศ เวลาคุณไป รพ. เห็นผู้ช่วยพยาบาลเอย เวรเปลเอย ส่วนมากลูกจ้างชั่วคราวทั้งนั้น ขนาดพยาบาล พนักงานเอกซเรย์บางคนยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวเลย เพราะรอกำลังคนจากส่วนกลางไม่ได้ มันไม่ทัน และไม่มีทางพอ
       
       แต่จากข่าวนี้ จากนี้ไป ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างด้วยงบนอกประมาณ ซึ่งปกติแต่ละ รพ. จะบริหารกันเองตามความจำเป็น ขั้นตอนจะยุ่งยากขึ้นต้องส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาว่าควรจ้างหรือไม่ แล้วจ้างได้เป็นรายปี แล้วทำไมให้ส่วนกลางพิจารณา ในเมื่อคนที่รู้ว่าขาดแคลนตำแหน่งอะไรมั่ง ก็คือ ท้องถิ่นนั่นล่ะ แล้วยังห้ามปรับค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชั่วคราวด้วย แบบนี้ใครจะมาสมัครวะ เพราะมันไร้อนาคต ทำกี่ปีกี่ชาติก็เรทขั้นต่ำสุดตลอด
       
       ตามด้วยอันนี้อีก
       
       กรณีได้ดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไว้เป็นการเฉพาะ ให้ส่วนราชการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างต่อไปได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกหรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้างให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างนั้น
       
       ......นี่คือการปฎิรูปเหรอวะ คนออกนโยบายนี้เคยเห็นสภาพและกำลังคนของ รพ. ตาม ตจว. รึเปล่าาาาาาา”
       
       “คือถามตรงๆ คนออกนโยบาย รู้มั้ยว่าต่างจังหวัดเขาขาดแคลนบุคลากรกันขนาดไหน และเขาแก้ปัญหาพวกนั้นด้วยวิธีการอะไร เล่นออกประกาศแบบนี้มา กรูเห็นภาพวันที่ รพ. แถว ตจว. จะล่มสลายลอยมาแต่ไกลเลย แล้วบุคลากรจะรั่วไปภาคเอกชนหนักยิ่งกว่าเดิมแบบเละเทะเลย”

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 23 พฤษภาคม 2561 00:07 น.  ปรับปรุง: 23 พฤษภาคม 2561 08:41 น.
 
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^