LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2562สถ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ข้าราชการ-พนง.ส่วนท้องถิ่น รอบใหม่ถึง 31 พ.ค.นี้ 20 พ.ค. 2562“สสวท.”ชวนคุณครูดาวน์โหลดคู่มือคณิตประถมฯ 20 พ.ค. 256229 พ.ค.นี้ สถ.เรียกผู้สอบรายงานตัว บรรจุเป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 20 พ.ค. 2562อธิบดีสถ.ร่อนหนังสือแจ้งทุกจังหวัด เบรก.ขรก.เอี่ยวติวสอบท้องถิ่น ชี้เพื่อความเป็นกลาง-ภาพลักษณ์ที่ดี 20 พ.ค. 2562สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 5 อัตรา สมัคร 21-27 พ.ค.2562 20 พ.ค. 2562สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัคร 20 พ.ค.-3 มิ.ย.2562 20 พ.ค. 2562โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19 พ.ค. 2562ประกาศแล้ว! ผลการทดสอบ DLTV TELETRAINING เช็ครายชื่อผู้สอบผ่าน และพิมพ์เกียรติบัตร ที่นี่ 18 พ.ค. 2562วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 18 พ.ค. 2562โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัคร บุคคลชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาจีน

“คลัง” ออกระเบียบห้ามรับลูกจ้างชั่วคราว - ไม่ให้ขึ้นเงินเดือน

  • 23 พ.ค. 2561 เวลา 11:45 น.
  • 18,406 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
“คลัง” ออกระเบียบห้ามรับลูกจ้างชั่วคราว - ไม่ให้ขึ้นเงินเดือน
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

'คลัง' ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน

กระทรวงการคลังออกระเบียบการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ระบุให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องจ้างต้องขออนุญาตคลังก่อน และจ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ และอัตราค่าจ้างไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง-วุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ลงนามในหนังสือถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยระบุว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้มีระเบียบเกี่ยวกับการนำเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังคนส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 และ ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญในข้อ 4 ที่ระบุว่า “ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

กรณีได้ดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไว้เป็นการเฉพาะ ให้ส่วนราชการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างต่อไปได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกหรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้างให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างนั้น

ข้อ 5 ในกรณีส่วนราชการมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานหรือลูกจ้างให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน โดยต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ 6 ระยะเวลาการจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ หรือตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุญาต สำหรับอัตราค่าจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ข้อ 7 ให้ส่วนราชการรายงานการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ทั้งจำนวนอัตราและจำนวนงินค่าจ้างให้กรมบัญชีกลางทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นระยะเวลาการจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง โดยให้รายงานภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว”

ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวนี้ ได้กำหนดว่า “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำสั่งคลัง

และกำหนดว่า “พนักงานหรือลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีลักษณะเดียวกัน

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป


ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.10 น.
 

ถึงคราวโรงพยาบาลรัฐล่มสลาย! “คลัง” ออกระเบียบห้ามรับลูกจ้างชั่วคราว - ไม่ให้ขึ้นเงินเดือน

ด่ายับ! “คลัง” ออกระเบียบให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงรับลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน เงินเดือนห้ามเกินค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง - วุฒิ และจะไม่ปรับขึ้นให้ด้วย เพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” ซัดแรงบ้าหรือเปล่า ถึงออกประกาศถอยหลังลงคลองไปกว่า 20 ปี นัดโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศเริ่มจากขึ้นป้ายไว้อาลัย แต่งชุดดำ หากยังไม่ฟังจัดม็อบแน่ ด้านเพจ “Drama-addict” ชี้เห็นภาพโรงพยาบาลต่างจังหวัดล่มสลายลอยมาแต่ไกลเลย แล้วบุคลากรจะรั่วไปเอกชนหนักกว่าเดิม
       
       วันนี้ (22 พ.ค.) ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากในข้อ 4 ระบุว่า ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กรณีได้ดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไว้เป็นการเฉพาะ ให้ส่วนราชการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างต่อไปได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกหรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้างให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างนั้น
       
       ข้อ 5 ในกรณีส่วนราชการมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานหรือลูกจ้างให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน โดยต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
       
       ข้อ 6 ระยะเวลาการจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ หรือตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุญาต สำหรับอัตราค่าจ้าง ให้จ้างได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
       
       ข้อ 7 ให้ส่วนราชการรายงานการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ทั้งจำนวนอัตราและจำนวนงินค่าจ้างให้กรมบัญชีกลางทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นระยะเวลาการจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง โดยให้รายงานภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว”
       
       ระเบียบดังกล่าวได้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในหลายเพจ เช่น "ชมรมแพทย์ชนบท" ระบุว่า “กระทรวงการคลังช่วยเรียกแขกคนอยากเลือกตั้ง
       
       รัฐบาลนี้ถ้าทางจะบ้าเต็มทน ปากบอกจะปฏิรูป แต่ล่าสุดจะทำสิ่งที่เค้าปฏิรูปมาแล้วให้ถอยหลัง นอกจากจะกำลังพยายามแก้กฏหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ถอยหลังเข้าคลอง โดยให้ประชาชนร่วมจ่ายไม่พอ ล่าสุด กระทรวงการคลังยิ่งบ้าจี้ ออกหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลรัฐบาลถอยลงคลองกลับไปปี 2544 หรือเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ให้การจ้างลูกจ้าง รวมไปถึงวิชาชีพต่างๆ แต่ละคนเพิ่ม ไม่ว่าจะจากเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง ต้องไปขอจากกรมบัญชีกลาง และห้ามเพิ่มเงินเดือน ไม่ได้สักคน คงจะเหมือนสมัยก่อนจะจ้างใครสักคนต้องขอล่วงหน้าก่อน 1 ปีงบประมาณ ขอบอกตามตรงว่าแม่......มึงบ้าไปรึเปล่า
       
       สมองมีแต่ก้อนมันๆ ใช่ไหม ขอให้ญาติพ่อแม่พี่น้องพวกมรึงมาป่วยแถวโรงพยาบาลรัฐ คนเข็นเปลไม่พอ พยาบาลไม่พอ รอให้ตายก่อนแล้ว ค่อยอนุมัติให้มาจ้างเข็นศพญาติพวกมรึงละกันนะ ที่สำคัญ จริงๆ ก็ต้องโทษตั้งแต่ปลัดคนก่อน ที่ยอมตกเป็นทาสเขาถึงกับยอมเอาอิสรภาพการจ้างงาน ที่ทำให้โรงพยาบาลรัฐบริหารการจัดการภายใต้ภาระงานที่เพิ่มขึ้นมหาศาล จนวันนี้โรงพยาบาลรัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน จนก้าวหน้าไปมากมาย แต่ปลัดคนที่แล้วอยากแก้ระเบียบเงินบำรุงให้หน่วยบริหารเป็นหน่วยบริการเพื่อให้เบิกค่าตอบแทนได้ แล้วยอมให้กระทรวงการคลังผูกเงื่อนไขเรื่องการจ้างงาน จนวันนี้เค้าเอาโซ่ตรวนมาพันธนาการ จนถึงปลัดคนใหม่นี้ต้องยอมตาม แต่ที่ต้องโทษมากที่สุด คือ รัฐมนตรีคนนี้แหละ เพราะปลัดทั้ง 2 คน ก็อยู่ใต้รัฐมนตรีที่ไม่รู้เรื่องห่.....อะไรเลย ทำเป็นแต่เปลี่ยนโลโก้ใหม่
       
       อะไรกันงานมากขึ้นจ้างคนไม่ได้ คนลาออกจะจ้างต้องขอตกลงกรมบัญชีกลางก่อน ค่าตอบแทนก็นิดเดียวไม่ให้เพิ่มอีก นี่กะจะให้กำลังคนที่รัฐผลิตมาไปให้เอกชนใช่ไหม กะจะทำลายโรงพยาบาลรัฐกันอย่างนี้เลยใช่ไหม กะจะให้บุคลากรที่รัฐผลิตได้ไปปรนเปรอให้โรงพยาบาลเอกชนฟรีๆ ใช่ไหม
       
       ได้เลยครับมาลองดูกัน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐบาลทั้งประเทศ เริ่มจากขึ้นป้ายไว้อาลัย แต่งชุดดำกัน หากรัฐบาลยังไม่เห็นยังไม่ได้ยิน คงต้องนัดกันเตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆ ไปสมทบกับคนที่อยากเลือกตั้งแล้วแหละครับ อยากบอกว่าคนอื่นอาจจะกลัวพวกมรึง แต่พวกกรูไม่กลัวมรึง”
        
       
       ส่วนเพจ “Drama-addict” ระบุว่า “ไหนรัฐบาลบอกจะปฏิรูปนู่นนี่นั่น .... ข่าวนี้ออกมานี้ รพ. ทั่วประเทศ ซีดกันหมดเลยนะ เพราะการใช้งบของ รพ. ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว มันคือการแก้ปัญหาคนขาดของ รพ .ทั่วประเทศ เวลาคุณไป รพ. เห็นผู้ช่วยพยาบาลเอย เวรเปลเอย ส่วนมากลูกจ้างชั่วคราวทั้งนั้น ขนาดพยาบาล พนักงานเอกซเรย์บางคนยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวเลย เพราะรอกำลังคนจากส่วนกลางไม่ได้ มันไม่ทัน และไม่มีทางพอ
       
       แต่จากข่าวนี้ จากนี้ไป ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างด้วยงบนอกประมาณ ซึ่งปกติแต่ละ รพ. จะบริหารกันเองตามความจำเป็น ขั้นตอนจะยุ่งยากขึ้นต้องส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาว่าควรจ้างหรือไม่ แล้วจ้างได้เป็นรายปี แล้วทำไมให้ส่วนกลางพิจารณา ในเมื่อคนที่รู้ว่าขาดแคลนตำแหน่งอะไรมั่ง ก็คือ ท้องถิ่นนั่นล่ะ แล้วยังห้ามปรับค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชั่วคราวด้วย แบบนี้ใครจะมาสมัครวะ เพราะมันไร้อนาคต ทำกี่ปีกี่ชาติก็เรทขั้นต่ำสุดตลอด
       
       ตามด้วยอันนี้อีก
       
       กรณีได้ดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไว้เป็นการเฉพาะ ให้ส่วนราชการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างต่อไปได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกหรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้างให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างนั้น
       
       ......นี่คือการปฎิรูปเหรอวะ คนออกนโยบายนี้เคยเห็นสภาพและกำลังคนของ รพ. ตาม ตจว. รึเปล่าาาาาาา”
       
       “คือถามตรงๆ คนออกนโยบาย รู้มั้ยว่าต่างจังหวัดเขาขาดแคลนบุคลากรกันขนาดไหน และเขาแก้ปัญหาพวกนั้นด้วยวิธีการอะไร เล่นออกประกาศแบบนี้มา กรูเห็นภาพวันที่ รพ. แถว ตจว. จะล่มสลายลอยมาแต่ไกลเลย แล้วบุคลากรจะรั่วไปภาคเอกชนหนักยิ่งกว่าเดิมแบบเละเทะเลย”

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 23 พฤษภาคม 2561 00:07 น.  ปรับปรุง: 23 พฤษภาคม 2561 08:41 น.
 
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^