LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าร

usericon


แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด เนื้อหา
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงบางอ้อ
แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์
แขวงศิริราช แขวงบางขุนศรี แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
และแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
แขวงบางอ้อ แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์
แขวงบางขุนนนท์ แขวงศิริราช แขวงบางขุนศรี แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ และแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ แขวงป้อมปราบ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงสำราญราษฎร์
แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงวัดราชบพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี แขวงวัดอรุณ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้าแขวงบางจาก
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง และแขวงบางแค
แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
แขวงป้อมปราบ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงสำราญราษฎร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์
แขวงวัดราชบพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี แขวงวัดอรุณ
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้าแขวงบางจาก
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง และแขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2562
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562
- สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/
เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com
โทร : 0973065060
ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : knamuengrak@gmail.com
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
ราคาเล่มละ 585 บาท
PDF ไฟล์ 395 บาท
เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^