LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา !!

usericon

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง

ตำแหน่งที่รับเปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี สาขวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

2. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
5. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

6. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสมารถทั่วไปของสำนักงาน กพ ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- วุฒิ (ปวท)หรือ อนุปริญญา 2 ปี 10,840 - 11,930 บาท
- วุฒิ (ปวส) 3 ปี 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- วุฒิ (ปวท)หรือ อนุปริญญา 2 ปี 10,840 - 11,930 บาท
- วุฒิ (ปวส) 3 ปี 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- วุฒิ (ปวท) 2 ปี 10,840 - 11,930 บาท
- วุฒิ (ปวส) 3 ปี 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิซาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง สาขาวิซาประมง หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิซาการควบคุมเรือประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรม สัตว์น้ำ หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือ หลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ หรือ
- กรณีผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.. จัดให้สำหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (การสอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- วุฒิ (ปวช) 9,400 -10,340 บาท
- วุฒิ (ปวท) 2 ปี 10,840 - 11,930 บาท
- วุฒิ (ปวส) 3 ปี 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรื่อวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ้ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 400 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าที่เทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
- ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าที่เทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
- ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่ หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีประกาศนียบัตรอย่างอื่นนอกเหนือจากประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส หรือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส ให้ยื่นหนังสือรับรองการเทียบประกาศนียบัตร ซึ่งกรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรดังกล่าว ประกอบกรรับสมัคร หากไม่มีหนังสือรับรองการเทียบประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่า ไม่อนุญาตให้สมัคร และจะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http:/fisheries.thaijobjob.com วัน และเวลาการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ


รายละเอียเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
( เปิดรับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 )

-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำหน่งต่างๆในสังกัดกรมประมง
( เปิดรับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 - 15 มิถุนายน 2566 )

-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
( เปิดรับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 - 15 มิถุนายน 2566 )


แนวข้อสอบกรมประมง
https://www.winersheet.com
Nidtiya1818 19 พ.ค. 2566 เวลา 12:18 น. 0 88
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <