LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพป.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 168

usericon

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 24 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำรวจศาลเจ้าพนักงานปฏิบัติการ
จำนวน 89 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องมีอายุไม่เกินสามสิบห้ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(2) ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (ทั้งนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ จะต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 2 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ) หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(3) เคยผ่านงานปฏิบัติกรรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือเคยผ่านงานบริหารระบบการรักษาความปลอดภัย หรือเคยผ่านงานธุรการของศาลยุติธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(4) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทําทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานศาลยุติธรรม ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบหรือสูงกว่า หรือกรณีไม่เป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรมในการสอบครั้งนี้


2. เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
จำนวน 79 อัตรา
เงินเดือน วุฒิ ประกาศนียบัตร 9,400 - 10,430 บาท
วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบตำรวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทําทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานศาลยุติธรรม ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบหรือสูงกว่า หรือกรณีไม่เป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรมในการสอบครั้งนี้
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ
https://www.winersheet.com
Nidtiya1818 22 มี.ค. 2566 เวลา 11:20 น. 0 49
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <