LASTEST NEWS

01 มี.ค. 2564โครงการเพชรในตม ปี 64 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที! 28 ก.พ. 2564คลังเร่งเยียวยาข้าราชการ 1 ล้านราย 28 ก.พ. 2564“กนก” ชี้ รมว.ศธ.ใหม่ต้องรู้จริงไม่ยึดติดโควตา อย่าติดกับดักงานรูทีนโครงการสวยหรู 28 ก.พ. 2564ไขข้อสงสัย กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี 27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564 27 ก.พ. 2564เป็นนักศึกษาฝึกสอน นักเรียนไม่สนใจ 27 ก.พ. 256450 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน 27 ก.พ. 2564กศจ.ลำพูน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 10 วิชาเอก จำนวน 17 อัตรา 27 ก.พ. 2564อีก 10 ปี ข้างหน้ากับครูสาขาที่ขาดแคลน 27 ก.พ. 2564เปิดใจ "ณัฏฐพล-อดีตรมว.ศธ." หลังได้รับอิสรภาพ

[ที่ 1] เจาะลึกข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ฉบับใหม่ล่าสุดปี 58

usericon

แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ข้อมูลอัพเดทล่าสุด

1. การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
ข. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ง. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
2. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. รัฐ ค. รัฐวิสาหกิจ
ข. เอกชน ง. มหาชน
3. การเคหะแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 1 ค. ฉบับที่ 3
ข. ฉบับที่ 2 ง. ฉบับที่ 4
4. หน่วยงานใดที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกของของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ก. กองเคหะสถานสงเคราะห์ ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข. สำนักงานอาคารสงเคราะห์ ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการเคหะแห่งชาติ
ก. www.sso.go.th ค. http://www.nha.co.th
ข. http://www.mol.go.th ง. http://www.nha.go.th
6. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายสมชัย เชาว์พฤติพงศ์ ค. นายพงศ์พัท จิตรสำเริง
ข. นางจำเนียร ดุริยประณีต ง. นายวิฑูรย์ เจียสกุล
7. รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน
ก. 3 คน ข. 4 คน
ค. 5 คน ง. 6 คน
8. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการเคหะแห่งชาติ
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. National Housing Authority
ค. Housing Authority National
ง. Security Social Office
9. การเคหะแห่งชาติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. กกช. ค. กห.ช.
ข. กคช. ง. กค.ช.
10. ข้อใดคือหมายเลข Call Center การเคหะแห่งชาติ
ก. 1651 ข. 1615
ข. 1515 ง. 1525
11. หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ ต้องติดต่อที่ e-mail ใด
ก. info@labour.mail.go.th ค. osh1@labour.mail.go.th
ข. experts@labour.mail.go.th ง. prdi@nha.co.th
12. การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก. กรุงเทพมหานคร ค. สระบุรี
ข. นนทบุรี ง. สมุทรปราการ
13. การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. บางนา ค. ตลิ่งชัน
ข. บางกะปิ ง. ดอนเมือง
14. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2554 - 2558
ก. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล
ข. เป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค. พัฒนาและเผยแพร่องค์กรความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ
ง. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ข้อใดคือภารกิจของการเคหะแห่งชาติ
ก. ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ข. บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสูด
ค. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
- แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา Aptitude Test
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1 ช่างเทคนิค (สำรวจ)
2 ช่างเทคนิค (ก่อสร้าง)
3 สถาปนิก
4 วิศวกร (โยธา)
5 วิศวกร(ไฟฟ้า)
6 พนักงานพัสดุ
7 พนักงานจัดการทรัพย์สิน
8 พนักงานบริหารงานทั่วไป
9 พนักงานบริหารงานทั่วไป (คอมพิวเตอร์)
10 บุคลากร
11 นิติกร
12 พนักงานการเงินและบัญชี
13 นักบัญชี
14 เศรษฐกร
15 เศรษฐกร
116 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
17 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(บริหารความเสี่ยง)
18 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(ติดตามประเมินผล)
19 นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
20 พนักงานประชาสัมพันธ์

คู่มือสอบมี 2 แบบ คือ
****1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน ****
****2. สั่งปรินท์+VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์)***

@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******

สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร : 080 450 5746
Line ID : muktit
E-mail : vijjadh@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebookkhosob

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://vijjadh.blogspot.com/2015/07/blog-post_16.html
supindathung 17 ก.ค. 2558 เวลา 14:46 น. 0 550
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^