LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2564กศจ.เลย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 23 อัตรา - รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564สพม.21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564  22 ม.ค. 2564ผู้ปกครองเฮ! สช.สั่งโรงเรียนเอกชน‘คืนค่าธรรมเนียม’ 11 รายการกรณีเรียนออนไลน์ 22 ม.ค. 2564โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 21-25 ม.ค.64 22 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท สมัคร 21-26 มกราคม 2564 22 ม.ค. 2564วิชาชีพครู ไม่มีการปิดกั้นใครที่อยากเป็นครู...จบสาขาอื่น อยากสอบบรรจุเป็นครู ต้องทำอย่างไร? 21 ม.ค. 2564สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 18-24 ม.ค.2564 21 ม.ค. 2564“สพฐ.”ให้รร.รอฟังศบค.เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.พ./ให้อิสระประเมิน-วัดผลแทนสอบ 21 ม.ค. 2564สพฐ. ขอความร่วมมือ รร.แข่งขันสูง เลี่ยงออกข้อสอบความรู้ตอนปลายของเทอม 2 เพราะโควิดส่งผลกระทบเรียนไม่เต็มที่

เก็งข้อสอบ คู่มือติวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุน

usericon

เก็งข้อสอบ คู่มือติวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุน
แนวข้อสอบที่เก็งไว้ในปีนี้ แนวข้อสอบ นักเรียนอุตุนิยมวิทยา อัพเดทล่าสุด!!!
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบประกอบด้วย


- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

สนใจ แนวข้อสอบ นักเรียนอุตุนิยมวิทยาอัพเดทใหม่ล่าสุด
สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 080 450 5746
LineID : vijjadh

1. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดตั้งขึ้นเป็น กรม เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2485
ตอบ ง. พ.ศ. 2485 ยกฐานะขึ้นเป็นกรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา
ก. สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ข. สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
ค. สำนักพยากรณ์อากาศ ง. สำนักอุตุนิยมวิทยาป่าไม้
ตอบ ง. สำนักอุตุนิยมวิทยาป่าไม้
3. กรมอุตุนิยมวิทยาสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค. นายสือ ล้ออุทัย ง. จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
5. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายต่อศักดิ์ วานิชขจร ง. นางรัตนา กิจวรรณ
ตอบ ค. นายต่อศักดิ์ วานิชขจร
6. กองรักษาน้ำทดน้ำ ปัจจุบันคือหน่วยงานใด
ก. กรมทรัพยากรน้ำ ข. การประปาภูมิภาค
ค. กรมน้ำบาดาล ง. กรมชลประทาน
ตอบ ง. กรมชลประทาน
7. กรมอุตุนิยมวิทยามีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority ข. Department of Thailand
ค. Meteorological Department of Thailand ง. Authority Meteorological
ตอบ ค. Meteorological Department of Thailand
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
ก. ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
ข. อุตุนิยมวิทยาที่ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ค. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ง. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
ตอบ ข. อุตุนิยมวิทยาที่ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
9. กรมอุตุนิยมวิทยาแต่เดิมสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ ก. กระทรวงคมนาคม
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ก.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชำนาญการด้านอุตุนิยมวิทยาที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอบ ง. เป็นองค์กรชำนาญการด้านอุตุนิยมวิทยาที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
11. เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีชื่อว่าอะไร
ก. www.tmd.ac.th
ข. www.tmd.com
ค. www.tmd.go.th
ง. www.tmd.org
ตอบ ค. www.tmd.go.th
12. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mictthai.go.th
ข. www.ict.go.th
ค. www.mict.org
ง. www.mict.go.th
ตอบ ง. www.mict.go.th
13. ข้อใดคือความหมายของคำว่า อุตุนิยมวิทยา
ก. การประเมินสภานการณ์ร่วงหน้า ข. ภัยธรรมชาติ
ค. การตรวจพื้นผิวอากาศ ง. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแขนงหนึ่ง
ตอบ ง. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแขนงหนึ่ง
14. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ
ก. วัดอุณหภูมิจุดน้ำค้างและความชื้นสัมพัทธ์
ข. ตรวจวัดอุณหภูมิต่ำสุด
ค. ตรวจวัดอุณหภูมิใต้ดินระดับต่าง ๆ
ง. วัดความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้นของอากาศ
ตอบ ง. วัดความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้นของอากาศ
15. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ
ก. แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ ข. สึนามิที่ประเทศไทย
ค. พายุถล่มที่ปร้ะทศสหรัฐอเมริกา ง. โรงไฟฟ้าระเบิดที่ญี่ปุ่น
ตอบ ง. โรงไฟฟ้าระเบิดที่ญี่ปุ่น
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ
ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก. อุบลราชธานี ข. สกลนคร
ค. หนองคาย ง. อุดรธานี
ตอบ ค. หนองคาย
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายชัย ชิดชอบ
ตอบ ข. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556 ข. 2556-2558
ค. 2555-2559 ง. 2555-2560
ตอบ ข้อ ค. 2555-2559
20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก. 17 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน
ข. 18 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน
ค. 19 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน
ง. 20 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน

แนวข้อสอบที่เก็งไว้ในปีนี้ แนวข้อสอบ นักเรียนอุตุนิยมวิทยา อัพเดทล่าสุด!!!
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบประกอบด้วย
- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
หนังสือ +Mp3 ราคา 679 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่งเเล้ว)

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ + แนวข้อสอบพร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด
จำหน่าย แนวข้อสอบ นักเรียนอุตุนิยมวิทยา
>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
หนังสือ +Mp3 ราคา 899 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่งเเล้ว)

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ + แนวข้อสอบพร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด
จำหน่าย แนวข้อสอบ นักเรียนอุตุนิยมวิทยา
>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
หนังสือ +Mp3 ราคา 899 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่งเเล้ว)


สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ : นางสาว สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่
โทร : 080 450 5746
Line ID : vijjadh
E-mail : vijjadh@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebookkhosob

khosob1 24 ก.ย. 2557 เวลา 22:38 น. 0 1,651
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^