LASTEST NEWS

16 ก.ค. 2563ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ประกาศครบแล้วทุกจังหวัด และ สศศ. 16 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (จชต.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ปทุมธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สุรินทร์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563

รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2
ผู้รายงาน นางฐาณิญา คำศรีโสด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนนครนนท์วิทยา๕ ทานสัมฤทธิ์
สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนครนนท์วิทยา๕ ทานสัมฤทธิ์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบทดสอบท้ายก่อนเรียนหลังเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 16 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent samples) ผลการศึกษาปรากฏผล ดังนี้
        1. ประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.52/83.33
    2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
    3. ดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่า 0.50 ขึ้นไป คือ เรื่องที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8071 เรื่องที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7901 เรื่องที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7885 เรื่องที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7808 เรื่องที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7757 และเรื่องที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7812
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.87
            จากผลการศึกษาแสดงว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสติปัญญา และพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างแน่นอน เพราะหนังสือจะเป็นสิ่งเร้าใจที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานในการเรียนได้อีกด้วย
ตา 15 มี.ค. 2559 เวลา 15:57 น. 0 555
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^